Lars
Bjørnshauge

Bygningskonstruktør
Projektering / IT-ansvarlig


M: 29 41 86 25
E: lb@ginneruparkitekter.dk

Lars Bjørnshauge
Via sin mangeårige erfaring som bygningskonstruktør er Lars en af tegnestuens bærende kræfter inden for projektering. Lars har været projektleder og projekteringsleder på en bred vifte byggerier, herunder butikscenter, vandværker, erhvervsbyggeri, børneinstitutioner, adskillige boliger og villaer.

Lars arbejder struktureret og seriøst og med de opgaver han er involveret i. Han går ikke på kompromis med anbefalede løsninger fra bl.a. BYG-ERFA og forskellige interesseorganisationer, men holder alle boldene i luften, arbejder med detaljerne og arkitekturen, så der bliver optimal sammenhæng helhed og detalje.

Lars er tegnestuens primusmotor når det gælder strukturering/opbygning af tegnestuen standarder, både hvad angår tegninger og beskrivelser. Han har bl.a. lavet cad-manualer og udarbejdet tegningstuens arkiverings-/biblioteksstruturer og er tegnestuens IT-ansvarlig.

Lars har deltaget i udviklingen af Det Digitale Byggeri under Dansk Byggeri og herigennem bidraget til tegnestuens implementering af 3D-projektering og kommunikation med samarbejdspartere ved udarbejdelse af IKT-aftaler, hvilket gør at tegnestuen lever op til bygherrekravene til Det Digitale Byggeri.