Henrik
Dejbjerg

Bygningskonstruktør
Projektering 


M: 23 31 50 47
E: hd@ginneruparkitekter.dk

Henrik Dejbjerg
Henrik er en ansvarsbevist og ambitiøs medarbejder med en alsidig erfaring. Som bygningskonstruktør er han projekterende på store og små opgaver på tegnestuen.

Henrik er tegnestuens mand, når det drejer sig om dagligvarebutikker, og udviklingen af disse,
Dette sker i tæt samarbejde med projektudviklere, hvor han står for skitsering, projektering, myndighedsbehandling og opfølgning frem til butikken åbner. Henrik tager udfordringerne som en sportsmand, med stort overblik og god energi.

Henrik har erfaring fra alle faser af byggeriets tilblivelse, herunder de indledende faser, projektering, indhentning af tilbud samt tilsyn.
Han har referencer, bl.a. indenfor detailbutikker, sundhedsbyggeri, p-huse samt boligbyggeri af meget forskellig karakter. Henrik udfører den brandtekniske projektering på tegnestuen.

Uddannet fra Byggeteknisk Højskole Horsens i 2003.
Henrik er desuden uddannet blik- og vvs montør, og har arbejdet som dette, inden han tog uddannelsen til
bygningskonstruktør.