Skanderborg Realskole

Tilbygning med undervisning og helhedsplan for udvikling af skolegård

 

GINNERUPARKITEKTER var i 2012 arkitekt på Skanderborg Realskoles nye tilbygning med nye undervisningslokaler og musiklokale, samt nyt gårdrum og tagterrasse med udgang fra nye klasselokaler. Tilbygningen er med sin arkitektur indpasset de øvrige bygninger i byskolens varierede bygningsmasse.
Senest her GINNERUPARKITEKTER udarbejdet en helhedsplan som er tiltænkt som en drejebog, hvori der udstikkes retninger for skolegårdens fremtidige etapeudvikling.
Der har været en stor grad af inddragelse af elever og faglærer, således at disse er hørt og har haft mulighed for at bidrage med tanker, ideer og inspiration til udarbejdelse af helhedsplanen.

Der er ydret ønske fra skolens ledelse om bevaring af klassetrins-/og zoneinddelinger i skolegården og i disse opdelinger skal der arbejdes med afgrænsninger, indretning, materialer der understøtter børnenes, pædagogernes og lærerenes skiftende behov og ønsker. Vi vil skabe rumligheder med plads til børnenes egen leg. Både i forudsigelige, trygge rammer, programmeret leg/læring og til den frie leg. Vi vil som udgangspunkt skabe rum der giver mulighed for både deltagelse og iagttagelse, højt tempo og ro i alle skolegårdens zoner/klassetrinsopdelinger. Vi skal favne alle, med et varieret tilbud der inviteret til aktivitet og deltagelse. 

 

 

Data:

Anvendelse: Tilbygning med undervisning
Adresse: Skanderborg Realskole, Skanderborg
År: 2013-2014
Bygherre: Skanderborg realskole

 

Yderlige information: Kontakt Trine Mouritsen her


< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Helhedsplan
  • Skolegård
  • Tilbygning
  • Undervisning
  • Leg og læring
  • Læringsstile
  • Etape