Lundagerskolen

1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence / Specialbørneskole

 

Specialskolen til 85 fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 6-16 år. Skolen er opdelt i 3 selvstændige hjemgrupper, et administrationsafsnit samt faglokaler.
Den arkitektoniske løsning tager udgangspunkt i at optimere skolens funktionalitet. Dette sikres med korte interne forbindelsesveje, rum med multifunktioner og færrest mulige gangarealer.

Der er lagt stor vægt på overskuelighed og nærhed mellem husets forskellige funktioner samt oplevelsesrige og varierede udearealer, med stort fokus på de særlige behov børnene på specialskolen har for overskuelighed samt nærhed og tryghed.
Senest har GINNERUPARKITEKTER tegnet en tilbygning med sekretariat, kontorer og mødefaciliteter.

 

 

Data:

Anvendelse: Specialbørneskole / 1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence
Adresse: Skolevej, Lund
År: 2002 / 2007
Bygherre: Horsens kommune
Areal: 2.900 m²

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her
 

<Tilbage til billeder