Katrinebjergskolen

 

Nyt multiværksted og faciliteter til SFO 

Processen med start i workshoprække og arbejdsgruppemøder er endt op med, at Katrinebjergskolen til næste år får sig et nyt multiværksted.
Projektet er netop gået over i projekteringsfasen og det forventes at skolen kan tage de nye faciliteter i brug i foråret 2016.

Projektet er en til- og ombygning af eksisterende forhold. Skolen er fra 1960´erne og er organiseret som en lidt fastlåst kamstruktur som var klassisk for nybyggeri af skoler i netop 1960’erne.
Der er mellem ”tænderne” grønne gårdrum, som man med tiden udbygger i takt med at skolens behov for mere plads.
Dette projekt er også placeret i en eksisterende grøn lomme, som så bliver et stort fælles område med multiværksted og faciliteter for skolens SFO. Der bevares en mindre del af det grønne området, så denne fungerer dels som lysgård, men også bliver et uderum for leg og bevægelse.

Filosofien bag multiværkstedet er, at klasseværelset er rum for teoribaseret undervisning og multiværkstedet bliver rammen for ”hands-on” undervisning, der hvor børnene afprøver og eksperimenterer med den indlærte teori.
Derudover skal området også fungere som samlingsområde, når der er større arrangementer på skolen. Der er hermed store krav til rummets fleksibilitet, hvorfor der arbejdes meget med mobilt og demonterbart inventar.

 

 

Data:

Anvendelse: Nyt multiværksted, SFO og samlingsområde
Adresse: Katrinebjergvej 60, Århus
År: 2015
Bygherre: Århus Kommune/Katrinebjergskolen

 

Yderlige information: Kontakt Trine Mouritsen her


< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Multiværksted
  • Lysgård
  • SFO
  • Samling
  • Fleksibilitet
  • Amfiscene