Østjysk Våbenhandel 

Nyt jagt-/og våbenhandel ved E45 Østjyskemotorvej
 

Forslaget til et nyt domicil for Østjysk Våbenhandel A/S i Hedensted tager arkitektonisk afsæt i synligheden fra Motorvej E45, et ønske om at skabe et langtidsholdbart klart arkitektonisk udtryk og at få opført et funktionelt og materiale mæssigt langtidsholdbart byggeri.

Bygningen fremstår med klart og let genkendeligt formsprog der hurtigt kan aflæses fra motorvejen. Intentionen er at bygningens arkitektur bidrager positivt med at brande virksomheden Østjysk Våbenhandel A/S og de lejere der huses i bygningen.

Byggeriet udføres i sorte / mørke betonelementer med lange vandrette vinduesbånd i kontorerne på 1. sal. Vinduesprofiler i eloxeret aluminium eller lakering udvendigt. Foyeren udføres med store glaspartier fra gulv til loft. Foyerens glasparti der er direkte orienteret mod E45 er ikke solskærmet. Ved ekstreme varme perioder kan mekanisk ventilation evt. suppleres med naturlig ventilation sidst på dagen. Men vi finder synligheden til foyerens udstillinger og trappe meget vigtig.

Bygningen foreslås mod sydvest udført med flot markant solskærm foran indgangsfacaden. Med logo-grafik af fasan som dekorativt element, vil skærmen have ikonisk værdi for bygningen og dens indhold, og blive et smukt pejlemærke for forretningens kunder og de mange forbipasserende på motorvejen.
Skærmen udføres i malede metal hulplader i naturfarve. Hulplader med stor åbningsprocent tillader stor gennemsynlighed til omgivelserne fra bygningen, og vil om aftenen lade lyset fra foyeren og vinduesbåndene skinne tydeligt igennem.
Som en mulig idé udføres skærmen med let skråtstillede stålprofiler der imiterer skovens stammer, og ved evt. at plante mindre slanke opstammede træer mellem skærm og bygning samt på forpladsen skabes en stemning af et lille stykke natur / skovbryn langs bygningens udvendige ankomstareal. Dette vil give de besøgende en særlig oplevelse når de ankommer til bygningen.

Langs sydøst facaden der vender ud mod tilkørselsvejen og en del af parkeringspladsen markeres trapperummene med malede metal hulpladeskærme som ved hovedindgangen. Skærmene bruges ud over solafskærmning også til at markere bygningens indgange. Trapperummene vil i fremtiden kunne fungere som adgangsveje til nogle af lejemålene på 1. sal. Skærmene kan bruges til reklame og logoer for lejerne på 1. salen, og derved vise vej til indgangene.

I nordvestfacaden mod E45 sender bygningens lange vandrette lyse ramme omkring vinduesbånd referencer til et geværløbs lange slanke form. Samtidig camoufleres facadens flugtvejstrapper bag rammen.

Landskabet langs motorvejen og jordvolden mod nordvest facaden udformes som et let bølget landskab der indeholder græs og lav beplantning. Fordybninger rummer regnvandsbassin for overfladevand. Vigtigt er det at det let bearbejdede landskabet mod E45 er i naturlig harmoni med omkransende landskab i området.

 

 

Data:

Anvendelse: Våbenhandel
Adresse: Hedensted
Areal: 8700 m²
Bygherre: Østjysk Våbenhandel
År: 2014

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord:

  • Langtidsholdbart byggeri
  • Branding med arkitektur
  • Arkitekttegnet industri
  • Våbenhandel
  • Detalje orienteret