Vedbæk Park

51 almene boliger i naturtro arkitektur

 

Forslaget til den nye bebyggelse Vedbæk Park består af en række sammenstillede gavlhuse, hvor områdets karakteristiske landskabstræk fastholdes. Bebyggelsen ligger meget fint i skrånende terræn med udsigt til grønne fællesarealer og med søen som samlingspunkt. Områdets grønne karakter underbygges i projektet gennem valg af plantearter og naturlig terrænbearbejdelse. Mellem boligerne skabes åbne rum, der trækker lys og luft ind. Samspillet med landskabet forstærkes i bebyggelsen ved brug af naturmaterialer på facaderne.

Der anlægges fælles opholdspladser, der ligger som plane cirkler i det skrånende terræn. Af disse er to placeret i umiddelbar nærhed af søen og med udsigt til denne.  

Alle boliger har private opholdszoner. Boliger i stueetagen har terrasser, der åbner sig mod fællesarealerne og afgrænses af bøgehæk. Der er i projektet etableret en grøn bufferzone mellem parkering og grønne fællesarealer. Det gøres med en høj træbeplantning bestående af varierede hjemmehørende træer, samt en underbeplantning af uklippede buske.

 

Data:

Anvendelse: 51 almene boliger og 3 fællerarealer
Bygherre: Søllerød almene Boligselskab
Ingeniør: Rønslev Aps
Landskabbsarkitekt: Green Sustainable Landscape Aps
Totalentreprenør: O. Adsbøll & Sønner A/S
Adresse: Vedbæk
År: Totalentreprisekonkurrence 2017

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Almene boliger 
  • Nybyggeri
  • Vedbæk Park
  • Naturtro
  • Landskab