Ternelunden

56 almene boliger opføres i Horsens 

 

De nye, almene boliger på Ternelunden opføres som 3 punkthuse, der arkitektonisk og materialemæssigt bliver en naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse. Med tilføjelsen af de 3 nye punkthuse, vil Ternelunden fremstå som en attraktiv og homogen bebyggelse i et stort parkrum. Der er grønne fællesarealer med legeplads langs med skel og imellem blokkene. Det fælles parkeringsareal centralt i bebyggelsen er desuden begrønnet med bøgepur.

Den nye bebyggelse får en grundplan på ca. 1250 kvadratmeter og i alt ca. 5900 kvadratmeter etageareal. Vejadgang til de nye boliger sker fra Ternevej, og der er til de 56 nye boliger disponeret i alt 84 parkeringspladser, hvoraf de 68 er placeret i de grønne parkeringslommer nordøst for adgangsvejen, og 16 er udlagt i umiddelbar nærhed af boligerne. Der er desuden overdækkede cykelskure ved hvert af de tre punkthuse.

Boligerne indrettes med et stort, lyst alrum og bindes sammen med et gennemgående egeparket gulv i køkken, stue, gangareal og værelser. Til alle boliger er der desuden privat terrasse/altan.

 

Data:

Adresse: Ternelunden, Horsens
Anvendelse: Almene boliger
Bygherre: Domea
Totalentreprenør: O. Adsbøll & Sønner
Ingeniør: Rønslev
År: Opføres 2017-2019

 

Yderlig information: Kontakt Janus Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projekt:

  • Ternelunden
  • Nybyggeri
  • Horsens
  • Almene boliger 
  • Arkitekttegnet
  • Punkthuse
  • Lejebolig