Ny port til Sydbyen

90 almene boliger og en dagligvarebutik

 

Den nye bebyggelse langs Sønderbrogade består af fire punkthuse, der respektfuldt skriver sig ind i konteksten: Både som nabo til den ikoniske Sønderbro Kirke, og som en arkitektonisk nyfortolkning af de fritliggende etageboliger mod vest og byhusene mod øst, hvis sammenhængende facaderække langs Sønderbrogade er karakteristisk for området.

Bebyggelsens nordligste hus trækkes tilbage fra Sønderbrogade for derved at skabe bedre udsyn til Sønderbro Kirke mod nord. Huset fremstår desuden én etage lavere end de resterende tre og med en anden farveholdning på teglfacaden, og bliver hermed på samme tid en bearbejdning og nedskalering af bebyggelsen ind mod kirken.

Som bygningstypologi er punkthusene beslægtede med de fritliggende længehuse mod vest, og der dannes visuelle forbindelser på tværs af begge bebyggelser, ligesom der skabes åbne rum med lys og luft imellem bygningskroppene. Teglfacadernes bearbejdning mod Sønderbrogade skaber et samspil med byhusenes ornamenterede udtryk på den anden side af gaden, og bebyggelsen skriver sig herved naturligt ind i byen med et på én gang moderne og tidløst udtryk.


 

Data:

Anvendelse: 90 almene boliger og en dagligvarebutik
Adresse: Sønderbrogade, Horsens
År: 2016-2017
Bygherre: Boligforeningen Odinsgaard
Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen
Ingeniør: Rambøll

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Almene boliger 
  • Nybyggeri
  • Odinsgaarden
  • Horsens
  • Boliger