Kastanje Allé

Almene boliger i naturskønne omgivelser

 

Ginneruparkitekter har for Boligforeningen Odinsgaard tegnet og fået opført 26 familieboliger i Egebjerg. Boligerne ligger i et naturskønt område med rekreative arealer og tæt bevokning.

Den overordnede hovedidé med organiseringen af boligklyngen er, at de omkringliggende grønne arealer fletter sig ind i boligbebyggelsen og der opstår en flydende overgang mellem tilkørselsvej, private terrasser og de fælles rekreative arealer. Tilkørselsvejen snæver ind og ud, således at der skabes en naturlig hastighedsregulering i området samtidig med at der opstår gode lommer der indbyder til leg og fællesskab også på befæstede arealer.

Boligerne er opført som dobbelthuse fordelt som 18 boliger i én etage samt to dobbelthuse i to etager. Boligerne er indrettet som 3- og 4 værelses lejligheder på 90-115 m².

Bygningerne er opført i to slags mursten i naturfarver så de indpasser sig diskret ind i landskabet. En lys tegl som er den primære tegl der definerer bygningskroppen. Samt en mørkere tegl der sammenbinder vinduer på tværs af lejlighedsskel. Hermed bliver der en rolig farveholdning og boligområdet vil i samspil med årstiderne og naturens skiftende farver ændre karakter.

 

 

Data:

Anvendelse: 26 almene boliger
Adresse: Kastanje Allé, 8700 Horsens
Bygherre: Boligforeningen Odinsgaard
Ingeniør: Rambøll
År: 2015-2016

 

Yderlig information: Kontakt Martin Schack her

 

< Tilbage til billeder 

 

Nøgleord:

  • Almene boliger
  • Naturskønne omgivelser
  • Familiebolig
  • Arkitekttegnet